ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ Queen Mary University of London Summer School 2018

ประชาสัมพันธ์ Queen Mary University of London Summer School 2018
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างปิดภาคฤดูร้อน ปี 2561
(Session I : 25 มิ.ย. - 13 ก.ค. 61 / Session II : 16 ก.ค. - 3 ส.ค. 61) 
โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น Theme ต่างๆดังนี้ Arts, Film and Culture e.g. British 
Horror & Fantasy Cinema from Dracula to Harry Potter
คุณสมบัติผู้สมัคร 
-เป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
-มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
-สามารถสื่อสารคะแนนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบค่า Tuition Fees เป็นจำนวนเงิน £ 1,499/ session
ค่าที่พัก £ 899 ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง โดยนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับส่วนลด 10%
 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.qmul.ac.uk/summer-school/

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 2589 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


มะตูมซาอุ ผักหลายชื่อ 11 วินาทีที่แล้ว
สมุนไพรป้องกันยุง 37 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015