ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการ Sophia University Summer Session

ประชาสัมพันธ์โครงการ Sophia University Summer Session สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
จนถึงระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นช่วง Summer จำนวน 2 โครงการย่อย ดังนี้
1.East Asian Studies และ Japanese Language - 4 weeks program
1.1 Session 1 ระหว่างวันที่ 4 - 29 มิถุนายน 2561 เปิดรับสมัคร 15 มกราคม - 13 มีนาคม 2561
1.2 Session 2 ระหว่างวันที่ 2 - 27 กรกฏาคม 2561 เปิดรับสมัคร 22 มกราคม - 13 เมษายน 2561
2. Japanese Studies - 4 weeks program ระหว่างวันที่ 8 - 31 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร 24 กันยายน - 2 พฤศจิกายน 2561
 ทั้งนี้นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สมัครได้ที่ www.sophia-summer.jp

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 479 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ตกขาว .. รักษาอย่างไร 5 วินาทีที่แล้ว
สับปะรด : ผลไม้รักษาโรค 9 วินาทีที่แล้ว
ผมหงอก ... หัวหงอก ... ผมขาว 12 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015