ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลฮังการี 2018

ประชาสัมพันธ์รัฐบาลฮังการี ให้ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี 2017-2018 จำนวน 40 ทุน ดังนี้
1.ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน 11 สาขาวิชา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 23 สาขาวิชา
2.ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 สาขา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 53 สาขาวิชา
3.ทุนการศึกษาเต็มจำนวนประเภท Non-Degree 1 หลักสูตร Preparatory Course in Hungarian Language (สำหรับผู้สมัครขอรับทุนที่ต้องการจะสมัครรับทุนในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาฮังการี)
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้แก่ www.stipendiumhungaricum.hu  และสมัครโดยตรงได้ภายในวันที่ 16 ก.พ. 61

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 369 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาไอซ์ (Ice) 18 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015