ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ Kyushu University Exchange Program - Fall 2018

ประชาสัมพันธ์ Kyushu University Exchange Program - Fall 2018 
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Kyushu University
ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ถือสัญชาติไทยและเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือระดับบัณฑิตศึกษา
2.ได้รับ GPA ไม่ต่ำกว่า 3.20
3.มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามที่กำหนด (IELTS 6.0 / TOEFL iBT 79 หรือผลการทดสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่า)
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/en/admission/exchangetop
 
นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนสามารถสมัครขอรับทุนสนับสนุน (partial scholarship) จากมหาวิทยาลัยและสมัครรับทุน JASSO ได้
 
สมัครภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 363 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015