ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการ Seoul National University Exchange Program – Fall 2018

โครงการ Seoul National University Exchange Program – Fall 2018 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 
และระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2561
 
 
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปและบัณฑิตศึกษา
2. มี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ / ภาษาเกาหลีตามที่กำหนด
 
(TOEFL iBT 88, IELTS 6.00, TEPS 560 / KLTP หรือ TOPIC Level 5)
 
 
 
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องทำการตรวจสอบรายวิชาที่จะศึกษาที่ http://sugang.snu.ac.kr
 
 
 
ขอให้ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
 
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.op.mahidol.ac.th/orir/

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 244 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาไอซ์ (Ice) 12 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015