ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น (UCMU 2018)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น (UCMU 2018) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 
ที่สนใจเดินทางไปฝึกงาน ณ หน่วยงานประเภท non-profit organizations ประเทศนิวซีแลนด์ ช่วงปิดภาคฤดูร้อน เป็นเวลา 10 สัปดาห์
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://op.mahidol.ac.th/orir/ucmu2018.pdf
สามารถส่งเอกสารได้ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 664 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


น้ำดื่ม ชะลอวัย? 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015