ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ทุนสำหรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ประชาสัมพันธ์ทุนสำหรับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ภายใต้โครงการ KNB Scolarship ของ Directorate General of Science, Technology
and Higher Education Institutional Affairs, Ministry of Research,
Technology and Higher Education โดย KNB scholarship จะครอบคลุม settlement 
allowance, monthly allowance (รวม living allowance, research allowance
และ books allowance), health insurance และค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับชั้นประหยัด
ผู้สมัครจะต้องมี ewcommendation letter จากสถานทูตอินโดนีเซีย  ดูข้อมูลเพิ่มเติมทาง website : www.knb.ristekdikti.go.id ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 1030 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ไขมันทรานส์ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015