ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการ 2018 International Summer Program (ISP)

ประชาสัมพันธ์โครงการ 2018 International Summer Program (ISP) ณ Sun Yat-Sen University
สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ช่วงปิดภาคการศึกษา
ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2561
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าเข้าร่วมโครงการจำนวน RBM 6,000 (ประมาณ 30,000 บาท) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง 
สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://summerprogram.sysu.edu.cn
ภายในวันที่ 2 เมษายน 2561

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 399 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ไขมันทรานส์ 23 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015