ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาระยะสั้น 2018 NCKU International Summer School

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาระยะสั้น 2018 NCKU International Summer School ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) เพื่อเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 2 - 17 สิงหาคม 2561 โดยนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นในส่วนของ Program fee แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นที่ National Cheng Kung University กำหนด รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 พ.ค. 61 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 1287 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


อันตรายจากการสัก 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015