ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษและต้องการไปสอนภาษาไทยที่สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติ
1.มีสัญชาติไทยและสุขภาพแข็งแรง
2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
3.เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
4.อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี และไม่เกิน 35 ปี
5.มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 79 / ผลคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0
6.จะต้องกลับมาสอน ณ หน่วยงานเดิมหลังจากจบการรับทุน (ระยะเวลา 9 เดือน)
7.มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถจูงใจให้ผู้เรียนสนใจเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี
 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fulbrightthai.org
 

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 1667 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ดอกคาโมมายล์ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015