ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการ EAT2018

ประชาสัมพันธ์โครงการ Exploring Asian Traditional and Contemporary and Contemrary Food Cultures in Asian Cities through Reflections on Food and Culture in Asia (EAT2018) ซึ่งเป็นกิจกรรม Summer Study Program เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหาร โภชนาการ และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย ซึ่งกิจกรรมจะประกอบด้วยการบรรยาย การปฏิบัติ และทัศนศึกษา โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วงดังนี้
ช่วงที่ 1 วันที่ 5 - 12 สิงหาคม 2561 ณ Ewha Womans University สาธารณรัฐเกาหลี
ช่วงที่ 2 วันที่ 12 - 19 สิงหาคม 2561 ณ Fukuoka Women's University ประเทศญี่ปุ่น
ทั้งนี้นักศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน JPY 60,000 ต่อคน แต่จะมีสิทธิรับทุนสนับสนุนจาก JASSO (JPY 80,000) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ  
นักศึกษาที่สนใจ (เฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/1RA6rCpDVTWanziTRy4KoCwiw70lbfjGk

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 579 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


อันตรายจากการสัก 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015