ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ University of Liverpool

ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ University of Liverpool ภายใต้โครงการ Mahidol - Liverpool Ph.D. Scolarships เพื่อพัฒนาผู้ช่วยอาจารย์และนักวิจัยในสาขา Science และ Health & Life Science  โดยสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1PchSqS6Qg9EwbPH-sx6f1djEow-h3PY7

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 1449 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


มะตูมซาอุ ผักหลายชื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
สมุนไพรป้องกันยุง 26 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015