ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018

ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme ณ สาธารณรัฐเกาหลี  เปิดรับสมัครทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2561 (ตามเวลาราชอาณาจักรสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชีย 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.asemduo.org

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 206 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015