ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความในโครงการ Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018

ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความในโครงการ Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย ครบรอบ 60 ปี และขอเชิญชวนให้นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 17 - 25 ปี ร่วมเขียนและส่งเรียงความเข้าประกวด โดยหัวข้อเรียงความได้แก่ Why I want to have my adventure in Malaysia ซึ่งเรียงความที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และมีความยาวไม่เกิน 300 คำ ผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้รับรางวัลเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ และที่พักพร้อมบริการการท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซีย จำนวน 3 วัน 2 คืน 
โดยผู้สนใจสามารถส่งเรียงความเข้าประกวดที่ naksuksa.pai.malaysia@gmail.com และต้องกดไลค์ หน้า facebook page ของสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 1468 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สมุนไพรป้องกันยุง 21 วินาทีที่แล้ว
สัตว์เลี้ยงกับยา 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015