ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ASAIHL Conference

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ASAIHL Conference on "The Role of Private Universities on the Development of Higher Education" ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2561 ณ เมือง Gazvin ประเทศอิหร่าน ซึ่งการประชุมประกอบด้วย 3 sub themes คือ
1. Teaching Methods and their Feedbacks in Higher Education
2. Curriculum Development based on Innovation Perspectives in Higher Education
3. Investigating Higher Education Teaching Methodologies in Specific Fields of Study
 
ผู้สนใจสามารถส่ง abstract เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกสำหรับนำเสนอในการประชุมดังกล่าว ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยจะต้องส่ง Full paper ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 601 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สัตว์เลี้ยงกับยา 16 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015