เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากฝ่ายวิชาการ

1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยประเภท “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562” ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academics.or.th

2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยประเภท “ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562” ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academics.trf.or.th

3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยประเภท “ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562” ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academics.trf.or.th

 


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 440 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015