เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


สกอ. รับสมัครผู้ที่สนใจข้อเสนอโครงการประจำปี พ.ศ. 2562-2563

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส รับสมัครผู้ที่สนใจพิจารณาส่งข้อเสนอโครงการประจำปี พ.ศ. 2562-2563 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcement  โดยส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการสมัครจำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 5 ชุด) ในนามสถาบันอุดมศึกษาไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุทธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวณัฏฐินี จารุวิจิตร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โทร 020610 5394  ทั้งนี้ สำหรับคณาจารย์ของคณะฯ โปรดส่งเอกสารการสมัคร หนังสือรับรอง (04) และหนังสือยืนยัน (05) ไปยังกองบริหารงานวิจัยภายในวันที่ 16 ก.ค. 2561

 


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 400 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี 1 นาทีที่แล้ว
แอสไพริน (aspirin) 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015