ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการ ทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Program ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Program ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
นักศึกษาตัวจริง 1 คู่ และคู่นักศึกษาสำรอง 1 คู่ แต่ละคู่ประกอบด้วยนักศึกษาไทย 1 คน และนักศึกษาไทย 1 คน และนักศึกษาสัญชาติประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรป 1 คน พร้อมแนบเอกสารกลับมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561 เพื่อดำเนินการคัดเลือกและเสนอ สกอ. ต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 370 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 23 วินาทีที่แล้ว
เครื่องสำอางกับสุขภาพ 44 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015