เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


คอบช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

คอบช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 

ตามหน่วยบริหารงานทุน ดังนี้ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จำนวน 23 กลุ่มเรื่อง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไขของการเสนอข้อเสนอการวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2165 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) www.nrms.go.th หรือส่งข้อเสนองานวิจัยมายังกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 82 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015