เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


วช. เปิดรับสมัครนักวิจัยแลกเปลี่ยน ระหว่างไทย-อินเดีย

วช. เปิดรับสมัครนักวิจัยแลกเปลี่ยน ระหว่างไทย-อินเดีย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งชาติประเทศอินเดีย (ICSSR) ได้ตกลงร่วมกันจัดสรรงบประมาณให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเดีย โดยให้นักวิจัยอินเดียเดินทางเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทยและนักวิจัยไทยเดินทางไปทำการวิจัยในประเทศอินเดีย ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nrct.go.th หรือส่งเอกสารการสมัครมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 101 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015