ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 11

ขอเรียนเชิญนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยรุ่นเยาว์ (จบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2561) และไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมประชุม HOPE Meeting ในครั้งที่ผ่านมา เพื่อเข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562  โดยขอให้ส่งใบสมัครภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nrct.go.th


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 248 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ดอกคาโมมายล์ 13 วินาทีที่แล้ว
โรคคอตีบ 20 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015