ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด 2018 ASEAN-Korea Academic Essay Contest

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด 2018 ASEAN-Korea Academic Essay Contest โดยผู้ได้รับคัดเลือกจำนวน 1 รายจากกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN 10 ประเทศ (1 คนต่อ 1 ประเทศ) จะได้รับเชิญเข้าร่วม Study Trip to Korea และ Workshop ณ สาธารณรัฐเกาหลีเพื่อนำเสนอผลงานด้วย ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อม Abtract และ Essay ไปยัง ASEAN-Korea Centre ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ http://bit.do/2018akessay


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 188 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ดอกคาโมมายล์ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015