ข่าวประชาสัมพันธ์


The Franco-Thai Junior Research Fellowship Programme

The Franco-Thai Junior Research Fellowship Programme for Thai Researchers aims at jumpstarting the career of young Thai researchers by giving them the opportunity to develop promising collaboration with their French counterparts. It supports Thai post doctorates who intend to spend 2 to 6 months scientific stay in a laboratory in France.
 

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 182 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แก้วมังกร 3 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015