ข่าวประชาสัมพันธ์


NUSANTARA Programme

NUSANTARA Programme
 
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of France have established the NUSANTARA Programme to support to promote and to support new projects of scientific and technological cooperation, between French and Indonesian researchers in both public and private sectors. This call is Excellence based.
 

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 163 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แก้วมังกร 4 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015