ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการ FEALAC Short Course Student Exchange Program ประจำปี 2562

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน "FEALAC Short Course Student Exchange Program" ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 7 แห่ง โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaioverseastudy.com/fealacshortcourse
 
หมายเหตุ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โปรดติดต่อหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 206 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


วิตามินซีกับโรคเกาต์ 25 วินาทีที่แล้ว
ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 30 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015