ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการ FEALAC Short Course Student Exchange Program ประจำปี 2562

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน "FEALAC Short Course Student Exchange Program" ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 7 แห่ง โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaioverseastudy.com/fealacshortcourse
 
หมายเหตุ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โปรดติดต่อหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 169 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


คอนแทคเลนส์ 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015