ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM Work Placement Programme

ประชาสัมพันธ์โครงการ  ASEM Work Placement Programme เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้ารับการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
2.สัญชาติไทย
3.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆในระดับดี
 
นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนแบบเหมาจ่ายจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นจำนวน 60,000 บาท และสามารถยื่นขอทุน MU Intrenship เพื่อรับการสนับสนุนเพิ่มเติมได้ (เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี) จำนวนทุนละ 25,000 บาท
 
ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ และส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 216 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แอสไพริน (aspirin) 26 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015