ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการ Seoul National University Student Exchange Program – Fall 2019

โครงการ Seoul National University Student Exchange Program – Fall 2019 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2562
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปและบัณฑิตศึกษา
2. มี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ / ภาษาเกาหลีตามที่กำหนด (TOEFL iBT 88, IELTS 6.00, TEPS 560 / KLTP หรือ TOPIC Level 5)
 
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องทำการตรวจสอบรายวิชาที่จะศึกษาที่ http://sugang.snu.ac.kr
ขอให้ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์  ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2562 

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 196 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สมุนไพรป้องกันยุง 29 วินาทีที่แล้ว
โรคไข้เลือดออก 3 นาทีที่แล้ว
ว่านชักมดลูก 3 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015