ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการ Macquarie University Student Exchange Program (2019 enrolment)

โครงการ Macquarie University Student Exchange Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ในช่วง session 1: ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2562
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
2. มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีผลสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด (Academic IELTS of 6.5 with a minimum of 6.0 in each band)
 
นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
 
 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจส่ง Transcript (ภาษาอังกฤษ) และผล IELTS Score  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 215 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี 1 นาทีที่แล้ว
เชื้อโรคในห้องสุขา 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015