ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ทุน AUN - ACTS Student Exchange Programme 2019

ประชาสัมพันธ์ทุนภายใต้โครงการ AUN - ACTS Student Exchange Programme 2019 สำหรับระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย AUN โดยสามารถดูรายละเอียดและสาขาวิชาต่างๆที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนในภาคการศึกษาต่างๆ ได้ที่ http://apps.acts.ui.ac.id/index.php/home

ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว ขอให้แนบใบสมัครและเอกสารประกอบต่างๆ  ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2562


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 168 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สมุนไพรป้องกันยุง 1 นาทีที่แล้ว
โรคไข้เลือดออก 4 นาทีที่แล้ว
ว่านชักมดลูก 4 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015