ข่าวประชาสัมพันธ์


ทุนระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก รอบที่ 1/2562

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัคร ทุนระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก รอบที่ 1/2562

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบ และอาจารย์ที่ปรึกษาลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบเพื่อส่งข้อมูลในระบบออนไลน์ ได้ที่    http://rri.trf.or.th/  

โดยเปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งข้อเสนอโครงการ (ร่วมมือกับอุตสาหกรรม) และเสนอชื่อนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้  - 15 กุมภาพันธ์ 2562

 


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 32 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ไวรัสอีโบลา 1 นาทีที่แล้ว
สมุนไพรป้องกันยุง 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015