ข่าวประชาสัมพันธ์


รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award ) ครั้งที่ 9

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย สถาบันพัฒนาดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาตร์ (สพสว.) ได้จัดให้มี “ รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award ) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ”

ผู้ที่สนใจสามารถ download เอกสารการสมัครได้ที่ website: www.labanimals.net

โดยจัดทำเอกสารตามรายงานในแบบฟอร์ม สพสว. IAD 2 รวม 9 รายการๆละ 12 ชุด พร้อมบันทึกข้อมูลการสมัครดังกล่าวลงแผ่น CD และเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สภาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อาคาร วช. 5 เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900

ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

 


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 209 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015