ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ทุกสถาบัน และเภสัชกรทั่วไป

ด้วยเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ ภายใต้มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ทุกสถาบัน และเภสัชกรทั่วไปในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ ปี 2561 – 2563 รายละเอียดดัง เอกสารแนบ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ต่างๆ
โดยผู้สนใจต้องส่งโครงการวิจัยตาม เอกสารแนบ 2
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
 

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 140 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


คอนแทคเลนส์ 13 วินาทีที่แล้ว
สับปะรด : ผลไม้รักษาโรค 18 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015