ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์สถาบันปัญญาภิวัฒน์ จัดการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน ภายใต้แนวคิด "Global Innovation for Sharing Economy (GISE)" ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 186 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015