ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้กรอบการวิจัย จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 1.ข้าว 2.ปาล์มน้ำมัน 3.อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า 4.สมุนไพรไทย 5.พืชสวน/พืชไร่ 6.สัตว์เศรษฐกิจ และ 7.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดกรอบการวิจัยแต่ละกลุ่มเรื่อง เงื่อนไขการสมัครขอรับทุนวิจัย และรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.nrms.go.th หรือ www.arda.or.th   
 
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th
และส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัยไปยัง สวก. ได้ทั้งทางไปรษณีย์หรือนำส่งด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-579-7435 โทรสาร 02-579-7693
 
หมายเหตุ ส่งผ่านคณะฯ และมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2562

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 98 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สารบำรุงตาจากพืชมีสี 8 วินาทีที่แล้ว
นิ่วน้ำลาย 8 วินาทีที่แล้ว
สมุนไพรป้องกันยุง 15 วินาทีที่แล้ว
อโรมาเธอราพี (Aromatherapy) 17 วินาทีที่แล้ว
หอมดอกปีบ 18 วินาทีที่แล้ว
แก้วมังกร 19 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015