เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก West Virginia University ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านแล้ว 598 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2560  
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ภก. สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับ PharmD จาก School of Pharmacy, West Virginia University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องบรรยาย 404 อาคารราชรัตน์ โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะเข้ารับการฝึกงาน (Professional Rotation) ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแหล่งฝึกงานภายนอก ตั้งแต่วันที่ 5-30 ตุลาคม พ.ศ. 2560
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015