เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA สาขาวิชาเภสัชการ (นานาชาติ)

อ่านแล้ว 321 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560  
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 เป็นต้นไป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (นานาชาติ) จากคณะกรรมการ ดังนี้ ศ.คลินิก.นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ดร.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ อาจารย์จากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และได้มีการนำเสนอผลการตรวจรับการประเมิน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้อง 309 ชั้น 3 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015