เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลเข้าร่วมงาน EdPEx Quality Forum Share and Learn 2017

อ่านแล้ว 335 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา กองพัฒนาคุณภาพ ได้จัดงาน “EdPEx Quality Forum Share and Learn 2017” ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ รองศาสตราจารย์สุรกิจ นาทีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยนายอัครพล ยีมะลี หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพ และนางสาวปุณรดา รอดแก้ว นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ในหมวดที่ 4 “การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้” ร่วมกับส่วนงานอื่นๆ จำนวน 10 ส่วนงาน โดยกิจกรรมจะประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้บริหารส่วนงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี การนำเสนอผลลัพธ์และการบริหารจัดการที่ดีในหมวดต่างๆ ของส่วนงานในรูปแบบนิทรรศการผลงาน โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ - การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการชมนิทรรศการ Poster รายหมวดของส่วนงานต่างๆ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้สรุปผลและกล่าวปิดกิจกรรมดังกล่าว
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015