เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561

อ่านแล้ว 458 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560  
เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 07.00 น. ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดี และรองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กิจกรรมในพิธีประกอบด้วยการถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพิธีสงฆ์โดยพระสงฆ์จำนวน 61 รูปรับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากผู้เข้าร่วมงานในพิธี ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวมหิดลทุกคนด้วย ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล และรองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ ได้เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ด้วย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี 1 วินาทีที่แล้ว
แอสไพริน (aspirin) 5 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015