เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดกิจกรรม MUPY RUN 2018

อ่านแล้ว 952 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2561  
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ดร. ภก.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเปิดงาน MUPY RUN 2018 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการจัดตั้งคณะฯ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นี้ ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ Mini marathon 10.5 กิโลเมตร Family walk-run 3.3 กิโลเมตร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึง การสร้างเสริมสุขภาพและเพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจและรักในการดูแลสุขภาพตนเองได้มีเวทีในการออกกาลังกายโดยการวิ่งเพื่อสุขภาพ อีกทั้งเพื่อให้เกิดการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประชาสัมพันธ์วาระครบรอบการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้เป็นที่รู้จักของประชาชนในวงกว้าง โดยการวิ่งในครั้งนี้ได้ใช้ เส้นทางสำหรับปั่นจักรยาน - เดิน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ ประเภทชาย ได้แก่ นายเอกลักษณ์ หมวดเพ็ง ประเภทหญิง ได้แก่ นางสาวกนกพร โพธิสมุทรโยธิน ณ บริเวณลานหน้ามหิดลสิทธาคาร
ภายหลังกิจกรรมเดิน-วิ่ง รองศาสตราจารย์พร้อมจิต ศรลัมพ์ ผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยา สิรีรุกขชาติ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นำ ดร. ภก. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทั้งนี้ กิจกรรม MUPY RUN 2018 ในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 1,956 คน โดยเป็นศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กว่า 622 คน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาที่ผู้หญิงพึงระวัง 25 วินาทีที่แล้ว
สับปะรด : ผลไม้รักษาโรค 34 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015