เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลหารือความร่วมมือกับ Kyoto Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น

อ่านแล้ว 501 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  
เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี และ อาจารย์ ดร. สมนึก บุญสุภา ให้การต้อนรับ Prof. Yasushi Nakamura อาจารย์อาคันตุกะจาก Faculty of Life and Environmental Sciences, Kyoto Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 211 ในโอกาสที่ Prof. Yasushi Nakamura เดินทางมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์หารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการสัมมนาวิชาการ
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015