เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลเข้าร่วมพิธีปิด ’มหิดลเกมส์’ กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านแล้ว 488 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561  
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีปิด ’มหิดลเกมส์’ หรือการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรส่วนงานต่างๆ สำหรับในปีงบประมาณ 2561 นี้ การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561
โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดขบวนพาเหรด อีกด้วย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


มะระขี้นก 18 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015