เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน

อ่านแล้ว 226 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561  
เมื่อจันทร์วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ Hanoi University of Pharmacy ประเทศเวียดนาม จำนวน 6 คน 2) School of Medicine and Pharmacy, Vietnam National University, Hanoi ประเทศเวียดนาม จำนวน 6 คน 3) Faculty of Pharmacy, Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย จำนวน 7 คน และ 4) Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 5 คน ณ ห้องบรรยาย 702 อาคารราชรัตน์ โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง 24 คนได้เข้าร่วมโครงการ Student Mobility Program ประจำปี 2561 และรับการฝึกอบรมทางวิชาชีพเภสัชกรรมที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และดูงานแหล่งฝึกงานภายนอก ระหว่างวันที่ 9-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561




Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015