เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


คณาจารย์เภสัชมหิดลเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Asian Association of Schools of Pharmacy (AASP) Deans Forum

อ่านแล้ว 183 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิชิต โนสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ภญ. ศิตาพร ยังคง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ ดร. ภก. กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Asian Association of Schools of Pharmacy (AASP) Deans Forum ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ Macau University of Science and Technology
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แอสไพริน (aspirin) 3 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015