เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


อาจารย์เภสัชมหิดลร่วมบรรยายในงานประชุม The Biological Product PK/PD and Clinical Aspect

อ่านแล้ว 305 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุม The Biological Product PK/PD and Clinical Aspect ยาชีววัตถุในมิติทางเภสัชวิทยาและการใช้ทางคลินิก ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบรรยายในหัวข้อ ’What To Know About Biologics : PK/PD And Immunogenicity In Clinical Practice’ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมว่า 200 คน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ตกขาว .. รักษาอย่างไร 7 วินาทีที่แล้ว
ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี 2 นาทีที่แล้ว
แอสไพริน (aspirin) 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015