เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


คณาจารย์เภสัชมหิดลเยือน School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

อ่านแล้ว 312 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี และอาจารย์ ดร. สมนึก บุญสุภา เดินทางไปเยือน School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Kenji Hamase ให้การต้อนรับและร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสองสถาบัน พร้อมกันนี้ คณาจารย์ได้มีโอกาสพบนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 จำนวน 4 คน ของคณะฯ ซึ่งเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม พุทธศักราช 2561 และยังได้พบกับกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ของ Kyushu University ซึ่งจะเดินทางมาแลกเปลี่ยนที่คณะฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม พุทธศักราช 2561 อีกด้วย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015