เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


คณาจารย์เภสัชมหิดลเยือน School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

อ่านแล้ว 130 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี และอาจารย์ ดร. สมนึก บุญสุภา เดินทางไปเยือน School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Kenji Hamase ให้การต้อนรับและร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสองสถาบัน พร้อมกันนี้ คณาจารย์ได้มีโอกาสพบนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 จำนวน 4 คน ของคณะฯ ซึ่งเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม พุทธศักราช 2561 และยังได้พบกับกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ของ Kyushu University ซึ่งจะเดินทางมาแลกเปลี่ยนที่คณะฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม พุทธศักราช 2561 อีกด้วย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาดมมีอันตรายหรือไม่ 5 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015