เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลเข้าร่วมงานมหิดลวิชาการเปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2561

อ่านแล้ว 304 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561  
เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยอาจารย์ ดร. ภก. ศาศวัต วิศาลศิริกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ และนักศึกษาเข้าแนะนำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหิดลวิชาการ - เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2561 ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in professional services and social engagement รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและส่วนต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนและบุคคลภายนอก รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกส่วนงานได้จัดกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความสนใจในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนของการแนะนำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมงานรวมทั้ง 2 วัน ประมาณ 2,500 คน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยา...หมดอายุ? 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015