เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


ผู้บริหารเภสัชมหิดลร่วมการประชุม The 3rd ASEAN PharmNET Dean Forum

อ่านแล้ว 331 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต โนสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เดินทางไปเยือน School of Pharmacy, Bandung Institute of Technology ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเข้าร่วมการประชุม The 3rd ASEAN PharmNET Dean Forum ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดโดย School of Pharmacy, Bandung Institute of Technology สำหรับในปีนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ (Inter-professional Education (IPE)) ในสาขาเภสัชศาสตร์ศึกษา ภายใต้หัวข้อ ’Through inter-professional education, reach a truly outly therapy’ รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายวิชาการและวิจัยระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ของสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แอสไพริน (aspirin) 12 วินาทีที่แล้ว
ดนตรีบำบัด 13 วินาทีที่แล้ว
ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี 13 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015