เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลร่วมเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยกับ บริษัท BHN International จากประเทศญี่ปุ่น

อ่านแล้ว 245 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2561  
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาด้านสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร และศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (CAPQ) ด้านสมุนไพร และ รศ.ดร.ภญ.มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ประชุมงานวิจัยร่วมกับ บริษัท BHN International จากประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง 211 ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ เวลา 13.00 น. -15.00 น. เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมมือทำวิจัยระหว่างประเทศ โดยมี ผศ.ดร.ภญ. ศวิตา จิวจินดา อ.ภก. พงศธร มีสวัสดิ์สม และ ผศ.ดร.ภก. กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยในครั้งนี้
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาดมมีอันตรายหรือไม่ 13 วินาทีที่แล้ว
ยาหอม กับคนวัยทำงาน 21 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015