เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดประชุมความร่วมมือด้านงานวิจัยกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

อ่านแล้ว 177 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562   
เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 606 อาคารราชรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และคณาจารย์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และ ITAP (โปรแกรมเพื่อให้บริการภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยและพัฒนา) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อประชุมหารือและติดตามผลการวิจัยร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แอสไพริน (aspirin) 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015