เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


บริษัท บี พริตตี้ จำกัด เข้าพบอาจารย์เภสัชมหิดล เพื่อปรึกษาด้านการวิจัย

อ่านแล้ว 162 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ตัวแทนบริษัท บี พริตตี้ จำกัด เข้าพบ อาจารย์ ดร.ภก.วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อปรึกษาหารือด้านการวิจัยร่วมกัน ห้อง 309 ชั้น 3 อาคารราชรัตน์
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี 2 นาทีที่แล้ว
กวาวเครือขาว 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015